Den helige Andes gärning

Den helige Andes gärning

0 €

Author: John MacArthur
Released: 2021
Original title: The Ministry of the Holy Spirit
Booklet: 12 pages
Language: Swedish
Translator: Daniel Lundgren
Publisher: AIBC Media

Free booklet, contact us to get a copy.

DEN HELIGE ANDES GÄRNING

Utan tvekan ägde några av Jesu mest gripande och mäktiga undervisningstillfällen rum den sista kvällen som Han tillbringade med Sina lärjungar innan Han blev korsfäst.

Medan Herren bereder Sig för att lämna Sina lärjungar, tröstar Han dem med löftet om en fortsatt, kraftfull, gudomlig resurs - en Hjälpare som snart ska komma: Guds egen Ande.

Om du känner Kristus, lever samme Hjälpare även i dig - Han är där för att styrka dig, rena dig, lära dig och utrusta dig till tjänst. Hur kan du ta i bruk denna kraft till fullo? Låt John MacArthur visa dig det i Den helige Andes gärning.