En död och uppståndelse som hans: Diskussioner om dopet

En död och uppståndelse som hans
Diskussioner om dopet

12 €

Author: Jim Elliff
Released: 2021
Original title: Going Under - Discussions on Baptism
Softcover: 74 pages
Language: Swedish
Translator: Susanna Hietanen
Publisher: AIBC Media

En död och uppståndelse som hans - Diskussioner om dopet

Även om dopet i sig inte är frälsande, pekar det på vår identitet i Kristus. När det tillkännagivandet görs offentligt betalar många ett högt pris. Det är inte enbart en meningslös ritual, eller bara en plikt; det är det största möjliga privilegiet.

Jim Elliff ger i fem levande dialoger en biblisk insyn i följande frågor om dopet:

Mottagare: Spädbarn eller troende?
Sätt: Stänka vatten eller nedsänkning?
Syfte: Symbolisera eller frälsa?
Ursprung: Omformad eller ny?
Auktoritet: Vem som helst eller en församling?

Två användbara tillägg är inkluderade i boken. Det första lägger ut principer för att förstå varför dopet inte är frälsande eller fullbordar frälsningen. Det andra innehåller intressanta och upplysande historiska citat från ledare under varierande tidsperioder och med olika bakgrund.

En död och uppståndelse som hans är en instruerande och läsvärd förklaring av dopet för dem som behöver bli döpta, så väl som en informativ bibelstudie om denna första handling av kristen lydnad för alla troende.