Oppiperusta

Oppiperusta

1. Pyhät kirjoitukset

Me uskomme, että Vanhan ja Uuden Testamentin 66 kirjaa on kirjoitettu Jumalan innoittamana ja että alkuperäiset käsikirjoitukset ovat virheettömiä. Kirjat ovat uskon ja elämän korkein ja lopullinen totuus. Jumalan johdatus on varjellut Pyhiä Kirjoituksia (Ps 19:8, 2 Tim 3:16-17, 2 Piet 1:19-21).

2. Jumala

Me uskomme ikuiseen Jumalaan, joka on ikuisesti olemassa oleva, tekojensa ja yksilönsä mukaisesti eroteltuna kolmeksi persoonaksi; Isäksi, Pojaksi ja Pyhäksi Hengeksi, mutta kuitenkin niin, että kaikki kolme ovat luonnoltaan, täydellisyydeltään ja ominaisuuksiltaan täsmälleen saman palvonnan ja tottelemisen arvoisia  (2 Moos 20:2-3, Matt 28:19, 1 Kor 8:6).

3. Jumala; Isä

Me uskomme, että Jumala, Isä, Kolminaisuuden Ensimmäinen Persoona, käskee kaikkea ja ottaa kaiken huomaansa oman tarkoitusperänsä ja armonsa mukaisesti (Ps 145:8-9, 1 Kor 8:6). Hän on kaiken Luoja (1 Moos 1:1-31, Ef 3:9). Hän on maailmankaikkeuden ainoa, ehdoton ja kaikkivaltias hallitsija, vailla vertaistaan luomistyössä, huolenpidossa ja pelastamisessa (Ps 103:19, Room 11:36).

4. Jumala; Poika

Me uskomme, että Jeesus Kristus on Jumalan Poika. Hän on ollut olemassa ikuisesti, hän on Pyhän Hengen siittämä ja Neitsyt Maarian synnyttämä. Hän on totinen Jumala ja totinen ihminen. Me uskomme, että hän itse syyttömänä vuodatti verensä Golgatan ristillä ihmisten puolesta, että hänet haudattiin, hän nousi kuolleista ja astui ylös Isän luokse Pyhien Kirjoitusten mukaisesti (joh 1:1,14, Luuk 1:35, Jes 7:14, Gal 4:4, 1 Kor 15:3).

5. Jumala; Pyhä Henki

Me uskomme, että Pyhä Henki on Kolminaisuuden Kolmas Persoona, totinen Jumala, yhtä Isän ja Pojan kanssa. Uudistuminen, syntien esiin tuominen ja uskovien lohduttaminen on Pyhän Hengen työtä. Uudistumisen yhteydessä Pyhä Henki kastaa uskovan Jeesuksen ruumiin yhteyteen. Kaikkien vapahdettujen etuoikeus ja velvollisuus on olla Hengen täyttäminä. Me uskomme, että Jumala jakaa hengellisiä lahjojaan jokaiselle uskovalle vailla vertaa. Jumalan avulla evankelistat, pastorit ja opettajat pystyvät varustamaan seurakunnan uskovia niin, että nämä suoriutuvat tehtävistään.

Me uskomme, että Jumala, Pyhä Henki on vailla vertaa vuodattaessaan lahjojaan Pyhien täydellistämiseksi tänäänkin. Kielillä puhumisen, enteiden ja ihmetekojen tarkoitus oli seurakunnan alkuaikoina todistaa apostolien aitous Jumalallisen totuuden julistajina eikä tarkoitus milloinkaan ollut, että ne tulisivat vastaisuudessakin olemaan tunnusmerkillisiä piirteitä uskovien elämäsä. Vaikkakin uskovat vapautuvat lopullisesti sairaudesta ja kuolemasta vasta ylösnousemuksessa ja vaikka heidän vapahtamisensa saatetaan loppuun vasta silloin, saattaa Jumala usein vastata uskovien ruumiillista paranemista koskeviin rukouksiin. (Matt 28:19, Joh 16:7-11, Ap. t. 5:3,4, Room 8:9, 1 Kor 12:12-14, Ef 1:17,18, 5:18; Room 12:3-8, 1 Kor 12:4-11, 28, Ef 4:7-12, 1 Kor 1:22; 13:08, 14:21,22).

6. Luominen

Me uskomme, että alussa Jumala, Poika ja Pyhä Henki halusi luoda maailman ja kaiken siinä, sekä näkyvän että näkymättömän kuudessa päivässä täydelliseksi julistaakseen Oman ikuisen mahtinsa, viisautensa ja hyvyytensä ihanuutta.

Kun Jumala oli tehnyt kaiken muun valmiiksi, Hän loi ihmisen, miehen ja naisen. Hän loi heille ymmärryksen ja kuolemattoman sielun, jotta he olisivat kelvollisia elämään elämänsä Jumalalle, niinkuin tarkoitus oli.

Koska ihminen luotiin Jumalan kuvaksi viisaudessa, oikeudenmukaisuudessa ja totisessa pyhyydessä, hänellä on Jumalan laki kirjoitettuna sydämeensä ja myös valta noudatta sitä, mutta hänellä on kuitenkin mahdollisuus elämässään poiketa Jumalan laeista oman, muuttuvaisen vapaan tahtonsa mukaisesti.(Joh 1:2, 3, Hepr 1:2; Job 26:13, Room 1:20; Kol 1:16; 1 Moos 1:31, 1 Moos 1:27, 1 Moos 2:7, Saarn 7:29; 1 Moos 1:26, Room 2:14, 15; 1 Moos 3:6).

7. Ihminen

Me uskomme, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi, ja että hän synnin kautta aiheutti itselleen ruumiillisen ja hengellisen kuoleman ja siten joutui eroon Jumalasta. Uskomme, että kaikki ihmiset ovat syntisiä ajatuksissaan, sanoissaan ja teoissaan (1 Moos 1:26-27, 3:1-6, Room 3:10-13, 23; 5:12, 19, Jer 17:9).

Me uskomme, että Aatamin tehtyä syntiä Jumalan ilmeistä tahtoa ja Jumalan sanaa vastaan, ihminen menetti viattomuutensa ja aiheutti ruumiillisen ja hengellisen kuoleman, sai päälleen Jumalan vihan ja muuttui luonnoltaan turmeltuneeksi ja täysin kykenemättömäksi valitsemaan ja tekemään sitä, mikä on Jumalan edessä hyväksyttävää muuten kuin Jumalan armosta. Kykenemättömänä itse tekemään parannusta ihminen on toivottomasti menetetty. Ihminen voidaan vapahtaa vain Jumalan armosta Herramme Jeesuksen Kristuksen sovitustyön kautta (1 Moos 2:16-17, 3:1-19, Joh 3:36, Room 3:23, 6:23, 1 Kor 2:14 , Ef 2:1-3, 1 Tim 2:13-14, 1 Joh 1:8).

8. Pelastus

Me uskomme, että voimme saada vapahduksen vain Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen sovitustyön ja Hänen vuodatetun verensä kautta emmekä inhimillisten ansioittemme tai tekojemme takia. (Joh 1:12-13, Ef 1:7; 2:8-10; Fil 3: 9, 1 Piet 1:18-19).

9. Ehdoton armonvalinta

Me uskomme, että Jumala jo ennen maailman luomista valitsi Kristuksessa ne, jotka hän armollisesti uudistaa, vapahtaa ja pyhittää (Room 8:28-30, Ef 1:4-11, 2 Tess 2:13, 2 Tim 2:10, 1 Piet 1:1-2).

Oppimme mukaan Jumalan itsevaltias valinta ei ole ristiriidassa sen kanssa, että ihmisillä on vastuu omasta parannuksenteostaan tai kiellä heitä luottamasta Kristukseen Vapahtajana ja Herrana. (Hes 18:23, 32, 33:11, Joh 3:18-19, 36; 5:40, Room 9 :22-23, 2 Tess 2:10-12, Ilm 22:17).

Mutta koska Jumalan armo sisältää myös sen, miten vapahtamisen lahja otetaan lahjana vastaan, tulee valinta olemaan Jumalan määräyksen mukainen. Kaikki, jotka Isä on luokseen kutsunut, tulevat uskoon ja Isä saa kaikki uskoon tulleet (Joh 6:37-40, 44, Ap. t. 13:48; Jaak 4:8).

10. Uudestisyntyminen

Me uskomme, että uudestisyntyminen on Pyhän Hengen yliluonnollinen lahja ja teko, jonka kautta ihminen tulee luonnoltansa ja elämältänsä jumalalliseksi (Joh 3:3-7, Tit 3:5). Uudestisyntyminen tapahtuu välittömästi ja ainoastaan Pyhän Hengen ja Jumalan Sanan (Joh 5:24, Room 10:17) voimasta silloin, kun syntinen Pyhän Hengen vaikutuksesta katuu syntejään ja vastaa Jumalan tarjoamaan vapahdukseen. Aitoa uudistumista julistetaan kääntymyksen arvoisilla hedelmillä ja tuodaan esille oikeamielisinä asenteina ja käyttäytymisenä. Hyvät teot ovat oikeita todisteita ja hedelmiä uudistumisesta. Tämän tottelevaisuuden kautta uskovasta tulee yhä enenevässä määrin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kuvan kaltainen (2 Kor 3:01, 1 Kor 6:19-20, Ef 2:10).

11. Ikuinen varmuus

Me uskomme, että Herra lahjoittaa vapahduksen ja lisäksi pitää sen myös voimassa. Pyhä Henki asuu pysyvästi uskovan luona ja ympäröi tämän vapahduksella ikuisesti. Koska vapahtaminen on kokonaan riippuvainen Herrasta eikä ihmisen teoista, me uskomme, että uskova pystyy vain Jumalan voimalla pitämään uskonsa ikuiseen vapahtamiseen. Tämä varmuus ei millään tavoin anna Kristukseen uskoville lupaa syntien tekemiseen. Vakaumuksemme on, että kaikkien Jumalan ikuisella voimalla varjeltujen tulee tavoitella pyhyyttä, ja että he sen myös tekevät (Joh 6:39, 10:28, 14:16-17, Room 6:22, 8:35-39, 1 Kor 2:9 -14, 2 Kor 7:01, Ef 1:04, 1:13, 2:8,9, 1 Piet 1:5; Juud 24,25).

12. Ero

Me uskomme, että kaikkien vapahdettujen tulee elää tavalla, joka ei ole häpeäksi heidän Vapahtajalleen ja Herralleen.

Me uskomme, että Jumala on määrännyt vapahdettunsa pysymään erossa kaikesta uskonnollisesta luopumisesta, kaikista maallisista ja syntisistä huveista sekä niiden harjoittamisista ja niihin liittoutumisista.

Me uskomme eroon kirkon ja valtion välillä.

Me uskomme, että me olemme vapaita olemaan hengellisesti yhteydessä kaikkien Kristukseen uskovien kanssa. Meidän ei kuitenkaan pidä tehdä hengellistä yhteistyötä ekumeenisuuteen ja uusortodoksisuuteen pyrkivien kanssa tai toimia yhteistyössä minkään sellaisen kanssa, mikä on ristiriidassa Raamatun totuuden kanssa (Matt 22:21, 2 Kor 6:14-17, Room 16:17, 2 Tess 3:06, 1 Tim 6:3-5, 2 Tim 3:1-5).

13. Avioliitto

Me uskomme, että avioliitto on liitto Jumalan edessä, miehen ja naisen välillä, Raamatun mukaisesti ja Jumalan suunnitelman mukaisesti (Moos 2:23-24; Mal 2:15, Matt 19:5,6; 1 Kor 7:1-5, Mark 10:6-9).

Raamatullinen avioliitto on Jumalan ihmisille antama käsky, jonka kautta suojellaan yhteiskuntaa ja varmistetaan turvallinen elinympäristö perheelle. Kaikki avioliiton ulkopuoliset tai intiimit suhteet ovat syntiä Jumalan edessä ja vaativat kääntymyksen. Laittomiin suhteisiin kuuluvat haureus (sukupuolinen kanssakäyminen ennen avioliiton solmimista), uskottomuus (sukupuolinen kanssakäyminen muun kuin aviopuolison kanssa), moniavioisuus, homoseksuaalisuus, lesbous, lapsiin sekaantuminen, insesti ja eläimiin sekaantuminen (Room 1:24-27, 1 Kor 6:09, 18, Ef 5:03, Kol 3:05, 1 Tess 4:3-7, 1 Kor 5:01, 3 Moos 18:6-18).

Me uskomme, että terve avioliitto on kunniaksi Jumalalle eikä siinä ole sijaa maallisille vaikutteille, joita ovat esim. pornografia ja maalliset menetelmät, jotka turmelevat sen, minkä Jumala on tarkoittanut kauneudeksi suhteessa (Hepr 13:4, Ef 5:22-33).

14. Seurakunta

Me uskomme, että seurakunta, joka on Kristuksen ruumis, on kaikkien uudestisyntyneiden uskovien muodostama elin uustestamentillisessa ajassa (Ef 1:22-23, 1 Kor 12:13).

Me uskomme, että seurakunnan merkitys on siinä (Ef 3:21), että se ylistää Jumalaa vahvistamalla itseään uskossa (Ef 4:13-16), julistamalla Sanaa (Ef 4:13-16), kristityllä yhteisöllä (Ap. t 2:47, 1 Joh 1:3), pitämällä asetuksia (Luuk 22:19, Ap. t. 2:38-42) ja viemällä evankeliumia ympäri maailman (Matt 28:19, Ap. t. 1:08, 2:42).

Me uskomme, että Jumalan suunnitelma on, että tässä ajassa teemme työtä paikallisissa seurakunnissa. Raamatullinen seurakunta on järjestäytynyt ruumis, jonka muodostaa uskovat, jotka on kastettu upottamalla, kun he ovat tunnustaneet vakuuttavasti uskonsa Jeesukseen Kristukseen. Seurakunta on itsenäinen, riippumaton ulkopuolisista johtajista ja se on koottu yhteen hengellistä palvelua, rukousta, kastetta ja ehtoollista sekä lähetyskäskyä varten (Ap. t. 2:41-47, Ef 3:10, Matt 16:18, 28:18-20, 1 Tim 3, 1 Piet 5:1-3, 1 Tim 2:11-12).

Me uskomme, että Raamatussa on määrätty vanhimmat (miehet, myös piispoiksi kutsutut, pastorit ja pastori/opettaja) sekä diakonit toimimaan Kristuksen alaisuudessa ja seurakunnan yläpuolella. Sekä vanhimpien että diakonien on täytettävä raamatulliset vaatimukset (1 Tim 3:1-13, Tit 1:5-9, 1 Piet 5:1-5).

Me uskomme, että nämä johtajat ohjaavat ja ja johtavat Kristuksen palvelijoina (1 Tim 5:17-22) ja heillä on Hänen vaikutusvaltansa seurakunnan johtamisessa. Seurakunnan on alistuttava heidän johdolleen (Hepr 13:7,17).

Me uskomme kaikkien uskovien pappeuteen siten, että jokaisella kristityllä rukouksessa on suora pääsy Jumalan luo Jeesuksen Kristuksen, meidän suuren ylipappimme kautta, ja ettei Jumalan ja ihmisen välillä ei ole muita välittäjiä kuin Jeesus Kristus (Hepr 4:16, 1 Tim 2:5, Ilm 1:6)

15. Evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta

Me uskomme, että on olemassa vain yksi evankeliumi (Gal 1:6-9). Evankeliumi on ilontäyteinen julistus siitä, että Jumala antaa maailmalle sovituksen Kristuksen kautta (Matt 1:21, Luuk 1:68, Ef 1:07, Kol 1:20), ja että Hän kutsuu kaikkia kaikkialta tekemään parannusta synneistään ja luottamaan Jeesukseen Kristukseen vapahtamisessa (Mark 1:15, Ap. t. 2:38; 17:30).

Jokainen meistä on tehnyt syntiä Jumalaa (Room 3:23) vastaan rikkomalla Hänen lakejaan ja kapinoimalla Hänen johdatustaan vastaan. Syntiemme rangaistus on kuolema ja helvetti (Room 6:23).

Mutta koska Jumala rakastaa meitä, hän lähetti meidän tähtemme Poikansa Jeesuksen (Joh 3:16; Ef 2:04, 1 Joh 4:10) elämään täydellistä elämää Jumalan vaatimassa tottelevaisuudessa (Room 8:04, 1 Kor 1:30, Hepr 4:15) ja kuolemaan meidän puolestamme meidän syntiemme tähden (Jes 53:5, Matt 20:28, 26:28, Mark 10:45, 14:24, Luuk 22:20, Joh 11:50-51, Room 3:24- 5, 4:25, 1 Kor 15:03, 2 Kor 5:21, Ef 5:02, Hepr 10:14, 1 Piet 3:18).

Kolmantena päivänä Hän nousi ruumiillisesti haudastaan (Matt 28:6) ja hallitsee nyt taivaissa tarjoten anteeksiantamusta (Luuk 22:69, 24:51, Hepr 8:1), oikeudenmukaisuutta (Ef 1:7), ylösnousemusta (Room 5:19) ja ikuista (Room 8:11) autuutta Jumalan luona (Ilm 22:4) kaikille niille, jotka tekevät parannuksen synneistään ja luottavat vapahtamisessa yksinomaan Häneen.

16. Asetukset

Me uskomme, että Raamatun mukaisia toimituksia ovat kaste ja ehtoollinen paikallisen seurakunnan toimittamina. Kaste upottamalla on tarkoitettu symboliksi uskosta Herraamme, Vapahtajamme kuolemasta ja ylösnousemuksesta sekä todisteeksi maailmalle tästä uskosta ja uskoville kuolemasta ja ylösnousemuksesta yhdessä Hänen kanssaan. Kastettujen uskovien tulisi osallistua Herran ehtoolliseen julistaakseen Hänen kuolemaansa "Hänen uuteen tulemiseensa saakka" (Matt 28:18-20, Ap. t. 2:41-47, 1 Kor 11:23-28).

17. Kaste

Me uskomme, että kaste on Uuden Testamentin säädös, ja että se on Jeesuksen Kristuksen säätämä. Kastetulle ihmiselle kaste merkitsee hänen yhteyttään Jeesukseen Kristukseen Tämän kuolemassa ja ylösnousemuksessa, hänen yhdistämistään Kristukseen, syntien anteeksiantamiseen ja siihen, että hän uhraa itsensä Jumalalle elääkseen ja vaeltaakseen uutta elämää (Room 6:3-5, Kol 2:12, Gal 3:27, Mark 1:04, Ap. t. 22:16, Room 6:4). He, jotka totisesti ovat kääntyneet Jumalan puoleen sekä uskovat ja tottelevat Herraamme Jeesusta Kristusta, ovat ainoat oikeutetut ottamaan vastaan kasteen (Mark 16:16, Ap. t. 8:36,37, Ap. t. 2:41, Ap. t. 8:12, Ap. t. 18:8). Ulkoisena aineena tässä toimituksessa on käytettävä vettä, jossa kastettava kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen (Matt 28:19, 20, Ap. t. 8:38).

Upottaminen - Upottaminen/vedessäkastaminen on välttämätön, jotta toimitus tulee asetuksen mukaisesti tehdyksi (Matt. 3:16, Joh 3:23).

18. Herran ehtoollinen

Me uskomme, että Jeesus Kristus asetti Herran ehtoollisen samana yönä, jona hänet kavallettiin, ja että Hänen seurakuntiensa tulee pitää voimassa ehtoollinen Hänen muistokseen maailman loppuun asti. Ehtoollinen kuvastaa, miten Hän omassa kuolemassaan uhrasi itsensä. Kristus asetti ehtoollisen todistamaan uskoville Hänen kuolemansa merkitystä - uskovaisten hengelliseksi ravinnoksi, ja kasvamiseen Hänessä. Jeesus asetti ehtoollisen, jotta uskovaiset olisivat jatkuvasti sitoutuneita ja uskollisia suorittamaan niitä velvoituksia, jotka he ovat Hänelle velkaa, ja jotta ehtoollinen olisi Herran ja uskovaisten välinen side, ja osoitus heidän välisestä yhteydestä (1 Kor 11:23-26, 1 Kor 10:16,17-21).

Uskomme, että tietämättömät ja jumalattomat ihmiset, jotka eivät sovi ottamaan osaa yhteydestä Kristuksen kanssa, ovat arvottomia Jumalan pöytään, eivätkä siksi, ilman suurta syntiä Häntä vastaan, voi ottaa osaa näihin suuriin salaisuuksiin tai tunnustautua ehtoolliseen, kun he vielä ovat siinä tilassa. Totisesti, he jotka ottavat ehtoollisen vastaan arvottomalla tavalla tekevät syntiä Herran ruumista ja verta vastaan, ja syövät ja juovat itselleen tuomion. (2 Kor 6:14,15, 1 Kor 11:29, Matt 7:6).

19. Herran päivä

Me uskomme, että Uuden Testamentin seurakunta näyttää esimerkkiä siitä, miten Herran päivänä (ts. sunnuntai) kokoonnutaan lukemaan ja kuuntelemaan opetusta Jumalan sanasta, palvomaan, rukoilemaan ja rohkaistumaan yhdessä sekä innostamaan toisiamme rakkauteen ja hyviin tekoihin. On sopivaa nähdä Herran päivä Kristuksen ylösnousemuksen ja Hänen kansansa pelastumisen juhlana (1 Kor 16:2, Ilm 1:10).

20. Enkelit

Pyhät enkelit:
Me uskomme, että enkelit ovat luotuja olentoja eikä niitä siksi tule rukoilla. Vaikkakin ne on luotu ihmistä korkea-arvoisemmiksi, ne on luotu palvelemaan Jumalaa ja ruokoilemaan Häntä (Luuk 2:9-14, Hepr 1:6-7, 14; 2:6-7; Ilm 5:11-14 , 19:10, 22:09).

Langenneet enkelit:
Me uskomme, että Saatana on luotu enkeli ja synnin alkulähde. Hän sai päällensä Jumalan tuomion kapinoituaan Luojaansa vastaan (Jes 14:12-17, Hes 28:11-19), otettuaan monia enkeleitä mukaan lankeemukseensa (Matt 25:41, Ilm 12:1-14) ja vietyään synnin ihmisrodun luo saattamalla Eevan kiusaukseen (1 Moos 3:1-15).

Me uskomme, että Saatana on Jumalan ja ihmisen julkisesti julistettu vihollinen (Jes14:13-14, Matt 4:1-11, Ilm 12:9-10). Hän on tämän maailman ruhtinas, joka on kukistettu Jeesuksen Kristuksen kuolemalla (Room 16:20) ja ylösnousemuksella, ja on tuomittu ikuiseen rangaistukseen tulisessa meressä. (Jes 14:12-17; Hes 28 :11-19, Matt 25:41, Ilm 20:10).

21. Israel

Me uskomme ennustusten ja lupausten kirjaimelliseen täyttymykseen niinkuin ne ovat Kirjoituksissa, joissa ennustetaan ja vakuutetaan Israelin kansan uudelleensyntyminen ja ennalleen palauttaminen tulevaisuudessa (1 Moos 13:14-17; Jer 16:14-15, 30:6-11, Room 11).

22. Ikuinen olotila

Me uskomme ruumiin ylösnousemukseen kaikkien ihmisten osalta - vapahdettujen osalta ikuiseen elämään taivaassa ja uskoontulemattomien osalta tuomioon ja ikuiseen rangaistukseen helvetissä (Matt 25:46, Joh 5:28-29, 11:25-26, Ilm 20:5-6, 12-13).

23. Jesuksen Kristuksen toinen tuleminen

Me uskomme kirjaimellisesti Jeesuksen Kristuksen tulevan takaisin seurakuntaansa näkyvänä ja henkilökohtaisena ennen tuhatvuotista valtakuntaa ja suurta kärsimystä. Kun tämä tapahtuu, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ja heidät temmataan yhdessä elävien uskovien kanssa ylös pilvien sekaan kohtaamaan yläilmoissa Herransa. Seitsemän vuotta kestävän hädän lopulla Kristus laskeutuu alas näkyvästi perustamaan maanpäällisen tuhatvuotisen valtakuntansa yhdessä pyhien kanssa (Ap. t. 1:11, 1 Tess 4:13-18, Ilm 20:1-6).

24. Uskoontulemattomien tuomio

Me uskomme, että uskoontulemattomat joutuvat tuomiolle tuhatvuotisen valtakunnan lopulla. Vapahdetut tulevat iäiseen ihanuuteen Jumalan luo (Ilm 20-22). Me uskomme, että uskoontulemattomina kuolleet nousevat saamaan tuomionsa, jonka jälkeen he joutuvat rangaistukseksi kärsimään ikuisesti tulisessa meressä (Matt 25:41; Ilm 20:11-15).

25. Ikuisuus

Me uskomme, että tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen Saatana päästetään tilapäisesti vapauteen ja uskoontulemattomat tuomitaan (2 Tess 1:9; Ilm 20:7-15). Vapahdetut pääsevät ikuiseen ihanuuteen Jumalan kanssa, minkä jälkeen tämä maa katoaa (2 Piet 3:10) ja korvataan uudella maalla, jossa vain vanhurskaus asuu (Ef 5:5; Ilm 20: 15, 21:1-27, 22:1-21). Tämän jälkeen, pyhä kaupunki laskeutuu taivaasta (Ilm. 21:2), ja on oleva pyhien asuinpaikka, jossa he saavat nauttia ikuisesta yhteydestä Jumalaan ja toisiinsa (Joh 17:3; Ilm 21-22). Saatettuaan sovitustyönsä loppuun Herramme Jeesus Kristus tulee luovuttamaan valtakunnan Jumalalle, Isälle niin (1 Kor 15:24-28), että Jumala kolminaisuudessaan voi hallita kaikkea ja kaikkia iänkaikkisesti (1 Kor 15:28).