Aiheita & Kysymyksiä

Aiheita & Kysymyksiä

Mikä on perheen raamatullinen malli?

Ef. 5:21-6:4
1. Moos 2:15-25

A Pastor and His Home - Voddie Baucham; Shepherd's Conference 2012


Tässä saarnassa Voddie Baucham yhdistää miehen ja naisen välisen suhteen Kristuksen suhteeseen seurakuntaan Efesolaiskirjeen 5. luvun avulla. Muiden aiheiden lisäksi hän selittää, miten meillä on täydellinen esimerkki rakastavasta isästä Kristuksessa ja tarve saarnata evankeliumia lapsillemme.

Mitä on pelastava usko?

Joh. 4:46-54

Saving Faith in a Herodian Household - John MacArthur; Grace Community Church, 9. kesäkuuta 2013


Tässä saarnassa John MacArthur saarnaa Johanneksen evankeliumin 4:stä luvusta ja pohtii kristityn varmuutta ja vakautta Jumalan sanan totuudessa.

Onko tärkeää olla seurakunnan jäsen ja sitoutua paikalliseen seurakuntaan?

What Happened to Commitment to a Church? - John MacArthur; Grace Community Church, 9. kesäkuuta 2013


Tässä saarnassa John MacArthur pohtii, miten tärkeää on sitoutua raamatulliseen seurakuntaan. Eri raamatunkohtien avulla MacArthur käy läpi useita syitä, miksi on tärkeää sitoutua seurakuntaan pidemmäksi aikaa.

9Marks - Mark Dever's Ministry, 9 terveen seurakunnan merkkiä, mainitsee jäsenyyden kuudentena merkkinä. Sieltä saat raamatullisia vastauksia kysymyksiin kuten "Onko jäsenyys tärkeää?"