Ämnen & Frågor

Ämnen & Frågor

Vad är den bibliska modellen av en familj?

Ef. 5:21-6:4
1. Mos. 2:15-25

A Pastor and His Home - Voddie Baucham; Shepherd's Conference 2012


I denna predikan använder Voddie Baucham Efesierbrevet för att göra en koppling mellan makens förhållande till kvinnan och Kristi förhållande till församlingen. Bland andra ämnen förklarar han hur vi i Kristus har ett perfekt exempel på en kärleksfull fader och hur vi har ett behov att predika evangeliet för våra barn.

Vad är frälsande tro?

Joh. 4:46-54

Saving Faith in a Herodian Household - John MacArthur; Grace Community Church, 9 juni 2013


I denna predikan predikar John MacArthur ur Johannesevangeliet och funderar på vissheten och övertygelsen en kristen har om sanningen i Guds Ord.

Är det viktigt att vara medlem i en församling och att binda sig till en lokal församling?

What Happened to Commitment to a Church? - John MacArthur; Grace Community Church, 9 juni 2013


I denna predikan diskuterar John MacArthur vikten av att binda sig till en biblisk församling. Med hjälp av olika bibelställen går MacArthur igenom flera orsaker till varför det är nödvändigt att binda sig till en församling för en längre tid.

9Marks - Mark Dever's Ministry, 9 tecken på en sund församling, nämner medlemskap som det sjätte tecknet. I detta får du bibliska svar på frågor som "Är medlemskap viktigt?"