Predikningar

Predikningar

Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. 

Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Galaterbrevet 1:6-10

play_circle_filled

Guds vishet uppenbarad

Joel Hietanen 30 maj 2021

1 Kor 2:14-16

play_circle_filled

Strength from His Suffering

Kyle McCartan 30 maj 2021

Luk 22:33-38

play_circle_filled

Introduktion till Efesierbrevet

Daniel Lundgren 23 maj 2021

Ef 1:1-3

play_circle_filled

Källan till Guds vishet

Joel Hietanen 23 maj 2021

1 Kor 2:10-13

play_circle_filled

Confidence in His Service

Kyle McCartan 16 maj 2021

Luk 22:24-32

play_circle_filled

Människans yttersta mål

Daniel Lundgren 16 maj 2021

Pred 12:13-14

play_circle_filled

Guds vishets karaktär

Joel Hietanen 9 maj 2021

1 Kor 2:6-8

play_circle_filled

Called to be Servers

Kyle McCartan 9 maj 2021

Luk 22:21-27

play_circle_filled

Böcker är lönlösa, Bibeln är tillräcklig

Daniel Lundgren 2 maj 2021

Pred 12:12

play_circle_filled

Förmedling av predikan - I ande och kraft

Joel Hietanen 2 maj 2021

1 Kor 2:3-5

Sök efter predikan