Predikningar

Predikningar

Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. 

Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.

Galaterbrevet 1:6-10

play_circle_filled

What Have You, That You've Not Received?

Phil Johnson 30 juli 2023

1 Kor 4:7

play_circle_filled

Steadfast and Immovable: The Enduring Legacy of Spurgeon's Influence (Session 7/7)

Phil Johnson 29 juli 2023

Valda skrifter

play_circle_filled

Afflicted, But Not Crushed: Spurgeon's Lifelong Struggle with Depression (Session 6/7)

Phil Johnson 29 juli 2023

Valda skrifter

play_circle_filled

Greatheart at War: The Controversies of Charles Spurgeon (Session 5/7)

Phil Johnson 29 juli 2023

Valda skrifter

play_circle_filled

A Marvelous Ministry: The Preaching of Charles Spurgeon (Session 4/7)

Phil Johnson 28 juli 2023

Valda skrifter

play_circle_filled

The Soul Winner - Spurgeon's Early Ministry (Session 3/7)

Phil Johnson 28 juli 2023

Valda skrifter

play_circle_filled

Look and Live: The Conversion of Charles Spurgeon (Session 2/7)

Phil Johnson 28 juli 2023

Valda skrifter

play_circle_filled

A Precocious Heart and Mind: The Childhood of Charles Spurgeon (Session 1/7)

Phil Johnson 27 juli 2023

Valda skrifter

play_circle_filled

Husbands, Love Your Wifes

Daniel Lundgren 23 juli 2023

Ef 5:25-27

play_circle_filled

Honour in Marriage

Kyle McCartan 16 juli 2023

Heb 13:4-5

Sök efter predikan