Ekonomiskt bidrag

Ekonomiskt bidrag

Tack för att du visar intresse för att ge till Agape International Baptist Church. Din gåva kommer att användas för att understöda kostnaderna för vår verksamhet.

Om du vill att din gåva används för ett speciellt syfte så vänligen ange det i kommentarsfältet på din betalning.

IBAN-kontonummer: FI95 5548 0960 9091 49 (Andelsbanken)
BIC: OKOYFIHH

Tack igen för att du bidrar till Agape International Baptist Church.

Tillståndsnummer:
Finland (inte Åland): RA/2024/90, beviljat för perioden 19.1.2024 tills vidare.