Ekonomiskt bidrag

Ekonomiskt bidrag

Tack för att du visar intresse för att ge till Agape International Baptist Church.

Medlen som samlas in används för att understödja och utveckla församlingsverksamheten. Varje gåva gör det möjligt för oss att:

  • hålla gudstjänster och andra offentliga samlingar
  • bedriva evangelisation och missionsarbete
  • anordna gemenskaps- och undervisningsevenemang, t ex bibelläger
  • producera, publicera och distribuera kristen litteratur och media
  • underhålla församlingens fastigheter

Din generositet är en välsignelse och ett viktigt stöd för vår församling. Donatorer erbjuds inget vederlag – din gåva är ett uttryck för din kärlek och stöd för Guds arbete i församlingen.

Var och en ska ge vad han har bestämt i sitt hjärta, inte med olust eller tvång, för Gud älskar en glad givare.

2 Kor 9:7

Stöd oss genom att göra en insättning av valfritt belopp på vårt bankkonto:

IBAN-kontonummer: FI95 5548 0960 9091 49 (Andelsbanken)
BIC: OKOYFIHH
Använd referensnummer: 5900 15

Eller via MobilePay: 10460 (https://qr.mobilepay.fi/28/2/05/031/vE0olfhzM)

Penninginsamlingen anordnas av Agape kansainvälinen seurakuntayhdistys ry, FO-nummer 2479442-3, en registrerad förening under Agape International Baptist Church.

Tillståndsnummer:
Finland (inte Åland): RA/2024/90, beviljat för perioden 19.1.2024 tills vidare.

Vår Gud och Fader tillhör äran i evigheters evighet. Amen

Fil 4:20