Kommande händelser

Kommande händelser

  • 28 July 2022 – 31 July 2022 18:00 – 14:00 FIve Solas Reformation Conference Five Solas Reformation Conference ordnas i Nykarleby 28-31 juli 2022. Temat för lägret är Soli Deo Gloria, Ära till Gud allena och huvudtalare är Justin Peters.Du hittar mera information på fivesolasreformation.fi, som uppdateras vartefter. Läs mer