Julandakter

Julandakter

Många kristna reflekterar över julens betydelse under adventstiden. Vi har kanske hört att julen har något att göra med Kristi första ankomst och Hans födelse i Betlehem för cirka 2000 år sedan. Men förstår vi kristna verkligen omfattningen av detta och vad Kristi födelse betyder för oss? Dessa korta, andliga texter är gjorda för att publiceras en gång i veckan för att erbjuda en chans att fundera på temat Kristi inkarnation och att söka den verkliga orsaken till att vi firar denna tid. Under de kommande fyra veckorna funderar vi på fyra olika bibeltexter som hänför sig till Kristi första ankomst. I dessa utläggningar söker vi visdom från Bibeln och ser hur vi kan uppbyggas genom att känna till temat Kristi födelse.

Andakterna publiceras en gång i veckan under december månad fram till julafton. Texterna är skrivna av Joel Hietanen.

Vecka 1

Vecka 2

Vecka 3

Vecka 4