Kall till omvändelse

Kall till omvändelse

 

GUD DEN RÄTTFÄRDIGA SKAPAREN

Läs i Bibeln: 1 Mos. 1-2, Ps. 89, Upp. 4

I begynnelsen skapade Gud..

1. Mos. 1:1

Det är här allting börjar. Bibeln berättar för oss att Gud har skapat dig och mig, universum och allting annat. Eftersom Gud är vår Skapare har han rätt att säga hur vi ska leva. Han skapade oss till att älska, tjäna och njuta av att vara tillsammans med honom för alltid. Gud är helig och rättfärdig, vilket betyder att Han är genomgående god och hatar allt ont.

 

MÄNNISKAN SYNDAREN

Läs i Bibeln: Rom. 5, 2. Tess. 1, 1. Joh. 1

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva...

1. Joh. 1:8

Istället för att söka Gud och älska Honom har vi alla gjort uppror och syndat mot Honom. Detta gör att vi riskerar bli utsatta för ett evigt straff, vilket vi har förtjänat i och med vår synd mot Skaparen. En dag kommer vi alla att dö och hållas ansvariga för alla våra onda ord, tankar och gärningar. 

 

KRISTUS FRÄLSAREN

Läs i Bibeln: Joh. 10, Matt. 28, Apg. 4

Hos ingen annan finns frälsningen

Apg. 4:12

Här kommer de goda nyheterna - evangeliet. Även om vi är syndare som förtjänar helvetet så har Gud i sin stora kärlek och barmhärtighet gett oss en Frälsare så att vi kan bli förlåtna. Gud sände sin Son, Jesus Kristus, som levde ett perfekt liv och dog på korset för alla dem som omvänder sig och tror på Honom. På korset tog han på sig straffet för deras synder. Tre dagar senare uppstod Han från graven och övervann själva döden.

 

OMVÄNDELSE & TRO

Läs i Bibeln: Joh. 3, Apg. 17, Ef. 2

Omvänd er och tro evangelium

Mark. 1:15

Hur berör det här oss? Gud befaller oss att omvända oss från synden och tro på endast Kristus för att ta emot förlåtelse och frälsning. Om vi vänder oss till Gud och tror på Herren Jesus och på vad Han har gjort är vi frälsta och pånyttfödda för ett nytt och evigt liv med Gud vår Skapare. Det här är verkligen goda nyheter.