Gudstjänst

Gudstjänst

Gudstjänsterna hålls i Jakobspark på söndagar kl. 11.00. Gudstjänsten är ca 2 timmar lång och under predikan ordnas söndagsskola för barnen. Gudstjänsterna hålls i allmänhet på engelska eller svenska.

Plats

Jakobspark finns på adressen Jakobsgatan 13, 68600 Jakobstad. Platsen finns utmärkt på kartan under.