Gudstjänst

Gudstjänst

Gudstjänsterna hålls i Lövö bönehus på söndagar kl. 11.30. Gudstjänsten är ca 2 timmar lång och under predikan ordnas söndagsskola för barnen. Gudstjänsterna hålls i allmänhet på engelska eller svenska.

Plats

Lövö bönehus finns på adressen Lövövägen 85, 68910 Bennäs. Platsen finns utmärkt på kartan under.