Svar på de svåra frågorna om förlåtelse

Svar på de svåra frågorna om förlåtelse

0 €

Författare: John MacArthur
Publiceringsår: 2021
Ursprunglig titel: Answering the Hard Questions About Forgiveness
Häfte: 20 sidor
Språk: svenska
Översättare: Daniel Lundgren
Publisher: AIBC Media

Svar på de svåra frågorna om förlåtelse

Många, om inte de flesta, personliga problem som kristna söker vägledning om handlar i grund och botten om förlåtelse. Om du vill ha sunda relationer – och sunda lösningar på hot mot relationer – får du inte underskatta förlåtelsens kraft. Men det är inte alltid lätt att veta hur man ska tillämpa allmänna bibliska principer om förlåtelse i särskilda situationer. Frågorna är ofta svåra.

Hur kan jag förlåta när jag ser ett mönster av upprepade kränkningar?
Vad gör jag om jag tror att en persons ”ånger” inte är på riktigt?
Borde man bekänna sin otrohet för sin äkta hälft när det kan orsaka mer
smärta än om man håller tyst?
Är den som förlåter även skyldig att glömma en kränkning?
Tänk om jag inte kan förlåta mig själv?

I Svar på de svåra frågorna om förlåtelse tar John MacArthur upp några av de allra svåraste frågorna som han har fått under mer än fyrtio år som pastor. Svaren kommer att hjälpa dig förstå förlåtelsen bättre – och ge dig ett större mått av sundhet i dina relationer.